LEADTOOLS画像ファイルサポート(Leadtools.Codecsアセンブリ)

フレームを表示

CodecsJpeg2000CompressionControl列挙体
圧縮制御メソッドを示します。
構文
public enum CodecsJpeg2000CompressionControl : System.Enum, System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable  
'Declaration
 
Public Enum CodecsJpeg2000CompressionControl 
   Inherits System.Enum
   Implements System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable 
'Usage
 
Dim instance As CodecsJpeg2000CompressionControl
public enum CodecsJpeg2000CompressionControl : System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable  
typedef NS_ENUM(NSInteger, LTCodecsJpeg2000CompressionControl)
public enum CodecsJpeg2000CompressionControl
Leadtools.Codecs.CodecsJpeg2000CompressionControl = function() { };
Leadtools.Codecs.CodecsJpeg2000CompressionControl.prototype = {<br/>
  Lossless = 0,
	Ratio = 1,
	TargetSize = 2,
	QualityFactor = 3,
	
 };
public enum class CodecsJpeg2000CompressionControl : public System.Enum, System.IComparable, System.IConvertible, System.IFormattable  
メンバ
メンバ説明
0Losslessロスレス圧縮。
1RatioCompressionRatioの値に基づくファイルを圧縮します。
2TargetSizeTargetFileSizeの値に基づくファイルを圧縮します。
3QualityFactorQualityFactorの値に基づくファイルを圧縮します。
サンプル
サンプルのために、参照しますCodecsJpeg2000Options
継承階層

System.Object
   System.ValueType
      System.Enum
         Leadtools.Codecs.CodecsJpeg2000CompressionControl

必要条件

ターゲットプラットホーム

参照

参照

Leadtools.Codecs名前空間
JPEG 2000機能によるプログラミング