LEADTOOLS JavaScript(Leadtools.Annotations.Automation)

AnnPlatformCallbacksコンストラクタ(AnnPlatformCallbacks)

フレームを表示
AnnPlatformCallbacksの新しいインスタンスを作成します
構文
function AnnPlatformCallbacks()
参照

参照

AnnPlatformCallbacksオブジェクト。
AnnPlatformCallbacksメンバ